Logo
--

 

Ferdighetstrening og Reliabilitet
 

 

Alle institusjoner innen psykisk helsevern er av myndighetene pålagt å skåre pasientenes psykososiale funksjonsnivå etter GAF-skalaen.

For at disse skåringene skal bli meningsfulle kreves at den som foretar skåringene har gode skåringsferdigheter gjennom en god forståelse av manualen, samt bruker den best mulige prosedyre.

Forskere og klinikere ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus har i mange år arbeidet med GAF-skåringer i teori og praksis. De står blant annet bak dette interaktive treningsprogrammet på Internet: www.personligetsprosjekt.com/gaf/

Vår siste publikasjon (Pedersen, Hagtvedt & Karterud: "Generalizability studies of the Global Assessment of Functioning- Split Version", Comprehensive Psychiatry, 2007, 48, 88- 94.) omhandler bl.a. hvilken prosedyre som gir best reliabilitet i forhold til ressursbruk. I tillegg har vi utarbeidet en serie videoer av reelle Gaf-intervjuer skåret av en gruppe erfarne skårere.

I regi av Enhetfor DagbehandlingsNettverk ved Seksjon for personlighetspsykiatri tilbys nå kurs for ansatte innen psykisk helsevern. Kursene er i hovedsak basert på ferdighetstrening med skåring av video-vignetter, plenumsdiskusjoner rundt vurdering av symptomer og funksjonsnivå, opplæring i metode for å øke reliabilitet, og øvelser i konsensusmetodikk. I tillegg gir kurset en teoretisk innføring i bakgrunn og retningslinjer for skåring av GAF.

Formålet med kurset er å øke kvaliteten av GAF-skåringer ved institusjoner innen psykisk helsevern, inkludert rusinstitusjoner.

Kurset holdes på Oslo universitetssykehus -Ullevål i Oslo, går over en hel dag og er beregnet på ca 25 personer.

For nærmere informasjon om kursplan se: www.dagbehandlingsnettverk.no > Kurs